• "Nowruz" haly
  Muhammet-Balkan hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýär.
 • Rahatlyk, bezeg we ýakymlylyk
  Halylarymyz siziň öýüňize rahatlyk we bezeg berer. Ondan başgada ýakymlylyk berer.
 • Amatly baha
  Halylarymyz diňe bir hil tarapdan tapawutlanman eýsem bahasynyň amaltlylygy bilen hem tapawutlanýar.
 • Our location
  Türkmenistan, ş. Aşgabat, 2127 (G.Kuliýew) köçesiniň ugrunda edara we söwda maksatly № 88-nji Nowruz haly dükany

Amatly baha

Ýokary hilli halylarymyz amatly bahadan müşderilere satylýar

Bakteriýa garşy goragly

Halylarymyz öýüňiziň bezegi bolup durýar we şol bir wagtda arassaçylygy saklaýar

Ýuwmaklyk ýeňil

Halylarymyz size uzak wagtlyk hyzmat eder we öz durkuny ýuwulandan soň hem saklar.

Featured products

Muhammet-Balkan hojalyk jemgyýeti siziň üçin ýokary hilli we döwrebap sintetiki halylary öndürýar. Halylarymyz siziň öýüňize rahatlyk we bezeg berer. Ondan başgada ýakymlylyk berer.

Made of

Ýokarky gaty: PES 100%
Aşaky gaty: PES 100%, Taýmaýan PVC.


all
  
100% synthetic

new

product